Statkraft och Södra inviger vindkraftverk

Ett av Södras kraftverk i Mönterås. Foto: Carl-Gustaf Elmlid

Statkrafts och Södras första gemensamma vindkraftspark i Sverige invigs nu. Vindparken är belägen i Em utanför Mönsterås. Samtidigt inviger Södra sina vindkraftverk i anslutning till bolagets industri i Mönsterås.I Em utanför Mönsterås inviger nu Statkraft sin första vindkraftspark i Sverige. Projektet har utförts inom ramen för Statkrafts samarbete med Södra för utbyggnad av vindkraft i södra Sverige. Samarbetet som startade hösten 2009 innehåller i dagsläget projekt under utveckling omfattande drygt 300 turbiner, med en total effekt på cirka 600 MW.Vindkraftbyggnationen i Em inleddes i juni 2010 och omfattar fyra turbiner med en effekt på 9,2 MW. Eftersom projektet skett parallellt med uppförandet av Södras vindkraftprojekt på Mönsterås Bruk har det funnits stora samordningsfördelar.– Em är en bra plats för vindkraft. Vindförhållanden är goda och det finns en bra tillgång till kraftnät. Vi är väldigt glada över att nu kunna inviga vår första vindkraftpark i Sverige, säger Bengt Vernmark, vd Statkraft Södra Vindkraft AB.Södra inviger samtidigt sina sex vindkraftverk som är placerade vid bolagets industri utanför Mönsterås. De sex vindkraftverken har en beräknad årlig produktion på 32 GWh.

– Genom att bygga vindkraftverken i direkt anslutning till bruket i Mönsterås har vi dels kunnat utnyttja det goda vindläget vid kusten och dels utnyttjat befintlig infrastruktur och byggt vidare på den, säger Gustaf Tibblin, vd på Södra Vind.Eftersom projektet i EM skett parallellt med uppförandet av Södras vindkraftprojekt på Mönsterås Bruk har det funnits stora samordningsfördelar.Utöver samarbetet med Södra har Statkraft tillsammans med SCA ansökt om tillstånd för sex vindkraftparker i Jämtland och Västernorrland. Dessa parker omfattar sammanlagt cirka 460 vindkraftverk, med en effekt motsvarande 1140 MW.