Första spadtaget för 1101 i Markbygden

Foto: Näringsdepartementet

Energiminister Anna-Karin Hatt tog på fredagen det första officiella spadtaget till vindkraftsparken 1101 i Markbygden utanför Piteå. När Vindkraftspark 1101 är fullt utbyggd beräknas den bli en av världens största vindparker. Enligt planerna ska 150 vindkraftverk byggas per år i Markbygden, under de närmaste tio åren.

– Markbygdens vindkraftspark är grön tillväxt på riktigt. Den, och vindkraften i sig, är och kommer under lång tid att vara viktig för Sverige, sade Anna-Karin Hatt, under ceremonin i Piteå.

Regeringens mål är att hälften av Sveriges energiförsörjning ska vara förnybar år 2020. Elproduktionen från vindkraften ökar kontinuerligt. En av de viktigaste motorerna för en ökning är enligt regeringen de teknikneutrala gröna elcertifikaten. De kommer också fortsatt vara ett av de viktigaste verktygen för att ställa om till ett hållbart energisystem.

Vindkraftspark 1101 planeras bli den största vindparken i Sverige med 1101 vindkraftverk, som per år beräknas ge upp till 12 TWh förnybar el. Det är lika mycket som alla hushåll och företag behöver i hela Piteå kommun, under åtta års tid. Regeringen ser vindkraften i Norrbotten är en viktig del i omställningen till förnybar energi.