Sölvesborg vill inte ha vindkraft på Ryssberget

Foto: sxc.hu

Bromölla kommuns planer på vindkraftverk på Ryssberget får nu ett nej ifrån grannkommunen Sölvesborg, skriver Kristianstadsbladet.

Bromölla kommun har skickat ut sin nya översiktsplan för vindkraften på samråd. I planen föreslås vindkraftverk på två områden på Ryssberget. Nu får förslaget kritik från grannkommunen Sölvesborg, som delar på Ryssberget.

”Sölvesborgs kommun menar att vindkraftverk på Ryssberget sänker värdet för hela Ryssberget som rekreationsområde vilket är ett grundläggande intresse för båda kommunerna som högt värderar besökande och den besöksnäring som följer av ett attraktivt turistlandskap” skriver kommunstyrelsen bland annat i ett svar till Bromölla kommun, enligt Kristianstadbladet.