Svensk Vindenergi förstärker

Foto: Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi har anställt Anton Steen som från och med den 1 oktober kommer att arbeta med analys och samhällskontakter vid branschorganisationen. Anton Steen kommer närmast från vindkraftsutvecklaren O2.

– Det känns mycket inspirerande att arbeta vidare med vindkraft på branschnivå. Vindkraften växer snabbt och potentialen är enorm, samtidigt som det finns många utmaningar. För att vindkraften ska fortsätta sin positiva utveckling är det viktigt med en stark och drivande branschorganisation, säger Anton Steen.

Anton Steen är utbildad miljöekonom med examen från Uppsala- och Stockholms universitet. Han kommer närmast från vindkraftsutvecklaren O2 där han arbetat som både analytiker och projektutvecklare. Tidigare har Anton också arbetat med vindkraft i Indien för turbintillverkaren Suzlon.

– Anton Steen har gedigen erfarenhet från vindkraftbranschen och stor kunskap både om de tekniska och politiska förutsättningarna för en fortsatt stark tillväxt av förnybar el. Anton blir en viktig förstärkning både som analytiker och i vårt utåtriktade arbete mot politiker, media och allmänhet, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.