Dala Vind vill bygga på Enviksberget

Foto: sxc.hu

Dala Vind har nu inlett processen för att bygga företagets största vindkraftsprojekt hittills. Planerna är att bygga tio vindkraftverk på Enviksberget, norr om Falun, skriver Dalarnas Tidningar.Dala Vind ska nu genomföra ett första samråd med länsstyrelsen och kommunen där bolaget ska redovisa att man anser att Enviksberget har goda vidförhållanden, goda kommunikationer och att få berörs av projektet.Enviksberget har tidigare utsetts till riksintresse för vindkraft.