Eon avslutar vindkraftprojekt i Äskåsen

Foto: Freefoto.com

Eon har beslutat att avsluta vindprojektet i Äskåsen. Bakgrunden till beslutet är att området har visat sig vara mycket rikt på fladdermöss och att natur- och djurvärden i området är mycket höga.

– All energiproduktion har en viss påverkan på miljön. När det gäller etablering av vindkraft är det därför alltid en avvägning mellan lokal påverkan som etableringen ger och global nytta i form av minskade utsläpp av koldioxid, säger projektledare Anne Frandsen.

– När det gäller Äskåsen är tillståndsgivande myndighets bedömning att lokala natur-och djurvärden helt enkelt väger tyngre och därför avslutar vi projektet.

Den tänkta vindkraftparken omfattar 15 vindkraftverk och skulle ha byggts i Falkenbergs kommun, mellan Ullared och Vessigebro.