Eolus färdigställer vindprojekt

Foto: sxc.hu

Samtliga villkor för det avtal Eolus träffat med European Wind Investment A/S (EWII) avseende etablering av Lerkaka vindkraftpark har uppfyllts och köparen har tillträtt parken. I december 2012 träffades avtal innebärande att EWII förvärvade två vindkraftprojekt där Eolus skulle ansvara för uppförande av nyckelfärdiga anläggningar med en total effekt om 24 MW. Den första av dessa vindkraftparker, Lerkaka i Borgholms kommun, är nu färdigställd och tagen i drift. Köparen har tillträtt anläggningen. Lerkaka vindkraftpark består av fem vindkraftverk, med en beräknad årlig produktion om 24 GWh. Under hösten 2013 kommer den andra vindkraftparken, Stensåsa i Vetlanda kommun, bestående av sju stycken kraftverk, att etableras av Eolus för EWII:s räkning.