Energianvändningen beräknas öka under kommande år

Foto: Stig Göran Nilsson

Sveriges energianvändning beräknas öka något under de kommande åren. Ökningen sker i industrisektorn medan sektorerna transport samt bostäder och service förväntas vara på samma nivå 2015 som 2012.

Enligt Energimyndighetens prognos uppgår den slutliga energianvändningen i Sverige till 385 TWh år 2015, vilket innebär en ökning med 3 TWh jämfört med 2012. Ökningen beror på att energianvändningen inom industrisektorn förväntas växa som ett resultat av att konjunkturen återhämtar sig något. Enligt prognosen ökar energianvändningen inom industrisektorn med 2 procent (3 TWh) till år 2015.

Jämn energianvändning inom transportsektorn samt bostäder och service Energianvändningen inom transportsektorn antas vara oförändrad och ligga runt 92 TWh under prognosperioden 2012-2015. Dock ökar andelen biodrivmedel fram till 2015.

 – Framförallt ser vi en ökning på biodieselsidan. Sektorn påverkas av vad som framkommer i utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och kommer att påverkas av hur beslut tas om kvotplikt för biodrivmedel, vilket gör att det för närvarande råder en del osäkerheter i branschen, säger Ellen Svensson på Energimyndigheten.

 Energianvändningen inom bostäder och service bedöms öka 2013 jämfört med 2012. Det beror på att 2012 var ett relativt milt år medan år 2013 enligt mätningar väntas bli kallare varpå energianvändningen för uppvärmning ökar. År 2014 och 2015 antas energianvändningen minska igen inom sektorn för att 2015 hamna på 151 TWh vilket är i nivå med 2012.

År 2012 var ett rekordår för elproduktionen i Sverige. Enligt prognosen minskar elproduktionen i landet 2013 för att sedan öka igen 2014 och 2015 med en nettoexport på 17 TWh som följd. Elexporten förutsätter normal produktion i vatten- och kärnkraftverken eftersom dessa kraftslag dominerar den svenska elproduktionen.

– Vad gäller vindkraftsproduktionen är trenden uppåtgående. Under 2012 ökade produktionen till en nivå på drygt 7 TWh och den bedöms fortsätta att öka, säger Ellen Svensson.