SMTeknik och Greenbyte i samarbete

Foto: sxc.hu

Mjukvaruföretaget Greenbyte har ingått ett samarbete med SMTeknik. Tillsammans kommer de att utveckla ett nytt webbaserat system för övervakning och uppföljning av produktion från vindkraftverk.

SMTeknik tillhandahåller sedan 8 år tillbaka ett övervakningssystem dit nära 800 vindkraftverk är anslutna, vilket innebär cirka 30 procent av den svenska vindkraften. För att kunna utveckla nästa generations övervakningssystem och säkerställa långsiktig leverans har SMTeknik och Greenbyte nu påbörjat ett samarbete. Greenbyte har flera års erfarenhet av webbaserade system för övervakning av bland annat vindmätmaster och solcellsanläggningar.

Det nya systemet lanseras till årsskiftet 2013/2014 varpå det finns möjlighet att ta del av ett modernare system med ökad insikt och förståelse för vindkraftverks produktion och prestation. SMTekniks befintliga system finns kvar men alla resurser för utveckling kommer hädanefter att läggas på det nya systemet.

– Intresset för det nya systemet har varit stort, säger Anders Andersson, vd på SMTeknik. Systemet utvecklas därför i nära samverkan med användarna.

– Tillsammans kan vi erbjuda en mer kraftfull lösning baserad på SMTekniks erfarenhet från vindkraftsdrift och hårdvaruinstallationer, i kombination med Greenbytes kunskap inom datahantering och användargränssnitt, säger Greenbytes vd Jonas Corné.