Enorm potential för flytande vindkraftverk

Bild: Hexicon AB

Det finns enorma energipotentialer i vinden på de djupaste ställena i Nordsjön, Medelhavet och Atlanten. All denna energi tas bäst tillvara med hjälp av flytande vindkraftsparker förankrade på havsbotten. Det slår en ny rapport från European Wind Energy Association fast.

Enligt rapporten skulle havsbaserad vindkraft räcka för att ge 145 miljoner hushåll i Europa förnybar el och skapa 318 000 jobb fram till 2030.

– För att göra det möjligt denna sektor att förverkliga sin potential och skapa stora fördelar för Europa, är ett tydligt och stabilt rättsligt ramverk för tiden efter 2020 - baserat på bindande mål för förnybar energi till 2030 - av avgörande  betydelse. Det måste stödjas av en industriell strategi för havsbaserad vindkraft, inklusive stöd för FoU, säger Jacopo Moccia, chef för politisk analys vid EWEA, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är tekniken för flytande vindkraftverk kostnadseffektiv. Tanken är att vindkraftverken ska ligga på svaj där havsdjupet är minst 50 meter.