PMC Group köper indiska Winstar Hydraulics

Foto: Morguefile

Den nordiska hydraulikkoncernen PMC Group har förvärvat Winstar Hydraulics i Indien. Winstar Hydraulics tillverkar hydrauliska system för reglering och styrning av vindkraftverk. PMC Group har sedan 2007 ett samarbete med Winstar Hydraulics, som efter förvärvet byter namn till PMC Winstar Ltd. Två av de nuvarande ägarna fortsätter på sina ledande befattningar i företaget. Winstar Hydraulics har ett 40-tal anställda och är verksamt i Bangalore och Chennai, där även flera av PMC:s kunder har fabriker.Köpet stärker PMC:s position inom vindkraftsindustrin och ger företaget en bas för att vidareutveckla affärer i såväl Indien som i övriga Asien.

- Indien är en intressant marknad för vindkraftsindustrin och tillsammans med vår verksamhet i Qingdao, Kina, får vi nu en stark etablering i Asien. Även våra Nordiska kunder inom andra segment finns etablerade här och förvärvet kommer därför att utgöra basen för PMC:s övriga aktiviteter i Indien, säger Mikael Andersson, koncernchef för PMC Group AB.- Tillgång till egen produktionsverksamhet i Indien stärker oss i arbetet att erbjuda hydrauliklösningar till våra kunder. Det gäller såväl stora vindkraftsproducenter som koncernens övriga industrikunder med aktiviteter i regionen. säger Erik Holst, Group VP, med ansvar för PMCs bolag i Danmark, Kina, USA och nu Indien.Förvärvet är villkorat och förväntas genomföras 1 april 2011.