”Havsbaserad vindkraft påverkar fiskars beteende”

Foto: sxc.hu

Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. När vindkraftverk byggs medför det höga ljudnivåer som gör att fiskar på långa avstånd kan påverkas negativt. Då fiskar har olika hörselförmågor drabbas olika arter på olika sätt av ljudet. Det visar en ny doktorsavhandling i zoologi vid Stockholms universitet.Inom de närmsta 20 åren kommer cirka 30 000 nya vindkraftverk byggas i Europeiska vatten för att öka den förnybara energin och minska utsläppen av koldioxid. Vindkraftverkens fundament fungerar som konstgjorda rev och kan lokalt öka antalet fiskarter och antalet fiskar inom en vindkraftpark. Dock kan det finnas vissa risker med utbyggnaden av havsbaserad vindkraft då det ljud som genereras när en park byggs kan både störa och döda fisk. Det menar Mathias Andersson, doktorand på Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, som har studerat hur havsbaserad vindkraft påverkar fiskekosystemet, både under byggnations och under driftsfasen.- Vi noterade i ett experiment att torsk och plattfisken sjötunga reagera kraftigt på ljudnivåer som liknar ett pålningsarbeten på ett avstånd av 7-70 kilometer, säger Mathias Andersson.Enligt avhandlingen bullrar vindkraften även under själva produktionsfasen men ljudnivån är inte så hög att fisk direkt skadas eller dör. Ljudet är dock så högt att det kan höras på flera kilometer, även om det är andra ljudkällor som fartyg finns i området. Detta beror på att vindkraftverken producerar en speciell ton som skär igenom fartygsbullret.- Lax och ål kan höra en vindkraftpark på ett avstånd av 1 kilometer medan sill och torsk som har bättre hörselförmåga kan upptäcka parken på mer än 10 kilometers avstånd när parken är i full gång, säger Mathias Andersson.Även om ljudnivåer under drift inte direkt skadar fisken så kan ljudet från vindkraftparkerna överrösta fiskarnas egen kommunikation på nära håll och göra fiskarna stressade. Detta kan i sin tur leda till minskad tillväxt och potentiellt påverka reproduktionen. Dock menar Mathias Andersson att det ännu saknas kunskap för att kunna uttala sig om detta med säkerhet och mer forskning i ämnet behövs.