Eolus köper vindkraftverk av Vestas

Foto: Vestas
Eolus Vind har tecknat avtal med Vestas angående leverans av elva vindkraftverk av modell V90 2,0 MW med 105 meters navhöjd för etablering våren 
2014. 
De elva vindkraftverken som avtalet gäller är avsedda för parkerna Jung-Åsa och Stenkulla i Vara kommun samt Nyckeltorp i Skara kommun. Totalt omfattar avtalet 
en effekt om 22 MW som kommer att etableras under våren 2014.