Stockholms första vindparkering

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö och Brostadens vd Anders Nilsson. Foto: Brostaden

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö och Brostadens vd Anders Nilsson har invigt ett fastighetsmonterat vindkraftverk för laddning av elbilar i Årsta, i Stockholm.

– Som ett naturligt steg i Fastighetsbolaget Brostadens strävan att utforska och utveckla alternativa sätt att ladda dagens och morgondagens elfordon och underlätta för kunderna vill vi kunna erbjuda hållbara metoder för våra hyresgäster att ladda sina elfordon under arbetstid, säger Anders Nilsson vd på Brostaden.

Brostaden pekar på att många som är intresserade av elbilar kanske tvingas tacka nej till dessa på grund av att det inte erbjuds laddningsmöjligheter där de bor. Speciellt om man bor i lägenhet, då en laddning tar cirka 6 timmar.

– Det är mycket roligt att få vara med och inviga detta miljöprojekt. Vi behöver fler framsynta fastighetsbolag som vågar satsa på framtiden och ny miljöteknik för att klara våra miljö- och klimatutmaningar säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

– Verket har kostat cirka 50 000 kronor plus lika mycket till med konstruktion av mast, fundament, bygglov, installation mm. Summa drygt 100 000 kronor säger Anders Nilsson.

Vindkraftverket ger, beroende på vind, mellan 3 000 – 3 500 kWh per år, vilket gör att man kan köra drygt 2 000 mil med elbilen.

Vindkraftverket är utvecklat för anslutning till elnätet och Brostaden är nu även godkända som elproducent. När elen inte används för att ladda elbilar så används den i fastigheten, till belysning, fläktar med mera, alternativt går ut i elnätet.