Eolus Vind beviljas miljötillstånd

Foto: sxc.hu

Långmarkens vindkraftpark i Kristinehamn har beviljats miljötillstånd. Tillståndet omfattar upp till åtta vindkraftverk med en effekt om 20-25 MW. Projekt Långmarken initierades av Wallenstam AB och förvärvades av Eolus i november 2012. Ansökningshandlingar lämnades in till länsstyrelsen i Värmland i februari 2011. I oktober 2012 beviljade miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län miljötillstånd för åtta vindkraftverk upp till 190 meters totalhöjd. Detta tillstånd har nu vunnit laga kraft.