Eolus Vind säljer vindkraftverk

Foto: Scott Wilcoxson

Eolus Vind säljer ett idrifttaget vindkraftverk till Vindkraft i Örebro-Kumla AB. Vindkraftverket som Vindkraft i Örebro-Kumla AB förvärvar av Eolus är levererat av Vestas och är på 2,0 MW med navhöjd 105 meter samt beläget i Frotorp i Hallsbergs kommun. – Vi ser Vindkraft i Örebro-Kumla AB som en spännande aktör och är glada att få vara med och bidra till den portfölj av vindkraftverk bolaget ska bygga upp säger Per Witalisson, vd för Eolus Vind AB. Det sålda verket ingår i en park om totalt tre verk som Eolus driftsatte i juni 2012. Övriga två verk i parken är sedan tidigare avyttrade. – Förvärvet är helt i enlighet med bolagets strategi om att investera i ny förnybar energi i vår egen region. Investeringen visar på en god ekonomisk avkastning och ger en tydlig klimatvinst genom att säljaren Eolus Vind frigör kapital för nya projekt i regionen, säger Petter Arneback vd för Vindkraft i Örebro-Kumla AB.