Ökad elproduktion för Arise Windpower

Foto: Arise Windpower

Normala vindar i maj resulterade i en elproduktion om cirka 39 900 MWh för Arise Windpower.

Det är en ökning jämfört med utfallet samma månad föregående år, som var 25 300 MWh.