Pengar till forskningsprojekt inom vindkraft i kallt klimat

Foto: Fredrik Herrlander

Energimyndigheten har beviljat forskningsstöd på drygt 31 miljoner till 10 projekt för att ta fram ny kunskap och utveckla nya tekniska lösningar inom området för vindkraft som etableras i kallt klimat.

I slutet av 2012 öppnade den första utlysningen inom det nya forskningsprogrammet Vindkraft i kallt klimat. I utlysningen sökte myndigheten behovsmotiverade forsknings- och utvecklingsprojekt för att bygga akademisk kompetens, ta fram ny kunskap och utveckla tekniska lösningar som kan bidra till att nya produkter och tjänster tas fram inom området.

– Gensvaret från akademin och branschen blev större än förväntat. Vindkraft i kallt klimat är ett viktigt område för Sverige, Norden och andra delar av världen. Svenska forskare och företag kan bidra till energiomställningen, säger Sten Åfeldt, enhetschef vid Energimyndigheten.

De 10 projekten handlar bland annat om laster och vibrationer, isdetekteringstekniker, mätmetoder för vatteninnehåll i luft, modellering av nedisning och produktionsförluster, avisning, ljudpåverkan, reparationstekniker och iskaststudier.

Programmet Vindkraft i kallt klimat syftar till att ta fram ny kunskap och nya tekniker för vindkraft som etableras i områden med kallt klimat. I sådana områden leder kyla och isbeläggning till att det är svårare att veta hur mycket elenergi som en anläggning kan utvinna ur vinden samtidigt som projektering, byggnation och underhåll blir dyrare jämfört med landbaserad vindkraft i tempererade klimat.

Energimyndighetens övriga satsningar på forskning och utveckling inom vindkraft som även berör området kallt klimat är bland annat forskningsprogrammen Vindforsk, Vindpilotprojekten, Toppforskningsinitiativet och kompetenscentrumet Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum.