Eolus säljer vindkraftverk till Kalmar kommun

Foto: Vestas

Eolus Vind och Kalmar kommun har undertecknat ett köpeavtal avseende ett nyckelfärdigt vindkraftverk i vindpark Rockneby.

Affären har föregåtts av en offentlig upphandling där Eolus anbud avseende ett verk av modell Vestas V100 1,8 MW i Rockneby i Kalmar kommun var det ekonomiskt mest fördelaktiga och som bäst svarade mot de uppställda kriterierna. 

Kalmar kommun kommer att tillträda vindkraftverket den 30 juni 2013. 

– Investeringen är en viktig del i Kalmar kommuns miljösatsning. Vi är stolta över att ha kunnat leverera en anläggning där en stor del av den el som Kalmar kommun förbrukar nu kommer att produceras lokalt, säger Per Witalisson, vd för Eolus Vind.