GodEl miljömärker PWP:s vindkraftverk

Hedboberget. Foto: PWP

GodEl märker 44 av PWP:s vindkraftverk med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval från och med produktionsåret 2013. Det innebär att elen kan säljas som Bra Miljöval, vilket är Sveriges hårdaste miljömärkning på el.

Förutom att märkningen ställer höga miljökrav på produktionen går även pengar till fonder som stödjer exempelvis energieffektivisering.

– Till skillnad från enbart ursprungsmärkning ger märkningen extra nytta då varje såld kilowattimme skapar avsättningar till fonder för bland annat energieffektivisering. Kunder får genom Bra Miljöval möjlighet att bidra till verklig miljönytta, säger Marie Dahllöf, vd på GodEl.

Till skillnad från vindel som enbart är ursprungsmärkt får Bra Miljöval-märkt vindkraft exempelvis inte stå i naturkänsliga områden eller platser där hotade arter lever.

– Att GodEl märker 44 av våra vindkraftverk med Bra Miljöval känns mycket roligt. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt för oss att kunna sälja elen som märkt med Bra Miljöval än enbart med ursprungsmärkning. Vi är dessutom stolta över att kunna sälja vår el med Sveriges hårdaste miljömärkning, säger Tord Östlund, vd på PWP.

Parkerna som berörs är Brahehus, Granberg, Bliekevare, Säliträdberget, Hedbodberget och Röbergsfjället. Den totala produktionsvolymen för verken som märks är cirka 245 GWh/år.