Eolus Vind tar över vindkraftpark i Strömstad

Foto: Morguefile

Eolus Vind och Rabbalshede Kraft har omförhandlat avtalet om vindparken Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Det nya avtalet innebär att Rabbalshede Kraft säljer sin del av vindparken till Eolus Vind. Det framgår av ett pressmeddelande. Eolus Vind kommer därmed att driva vindparken i egen regi och ansvara för byggnationen. I Tolvmanstegen finns tillstånd att etablera totalt 24 vindkraftverk. I tidigare avtal mellan bolagen ägde Rabbalshede Kraft rätten att uppföra 50 procent av vindkraftverken och Eolus Vind resterande 50 procent. – Entreprenadarbetena är nu påbörjade och slutförhandlingar med turbinleverantörer pågår. Vi räknar med att uppföra de första vindkraftverken under slutet av 2011, säger Gustaf Ekberg, vd i Eolus Vind, i pressmeddelandet. (Nyhetsbyrån Direkt)