Ny delägare i Rabbalshede Kraft

Foto: Martin Abegglen

Manor, en Luxemburgregistrerad industriell aktör inom förnybar energi har investerat i Rabbalshede Kraft via en riktad emission om 171,6 miljoner kronor, där Manor har erhållit 14 300 000 nya B-aktier, vilket motsvarar 32 procent av kapitalet. Med anledning av den riktade emissionen är det styrelsens avsikt att inom kort genomföra en företrädesemission.

Både den riktade emissionen som har genomförts till Manor och den företrädesemission som planeras avser primärt finansiera det egna kapitalet för att bygga vindparkerna Årjäng NV, Årjäng SV och Skaveröd/Gurseröd om totalt 33 verk och en effekt på 101 MW. Den beräknade produktionen för de tre vindparkerna uppgår till 289 GWh per år och kommer att öka Bolagets produktionskapacitet med över 100 procent.

– Det är med tillfredsställe som vi presenterar Manor som delägare i Bolaget. Manor är ett privatägt industriföretag känt för att göra långsiktiga och hållbara investeringar, bolaget har betydande erfarenhet av vindkraft som ägare av det franska vindkraftsföretaget Atalante Energies. Vi planerar att påbörja bygget av vindparkerna Årjäng NV, Årjäng SV och Skaveröd/Gurseröd i juli 2013 för färdigställande under slutet av 2014. Projektet blir den hitintills största investeringen i Bolagets historia, säger Thomas Linnard, vd för Rabbalshede Kraft.