Enorm utbyggnad av vindkraft i kallt klimat

Foto: Kent Larsson

Vindkraften växer rekordsnabbt i länder med kallt klimat, däribland Norden. Enligt de senaste prognoserna kommer mellan 45 och 50 gigawatt vindkraftskapacitet att installeras i regioner med kallt klimat fram till 2017. Det är en tillväxtökning med hela 72 procent sedan slutet av 2012 och de sammanlagda investeringarna uppgår till cirka 75 miljarder euro i världen, enligt det finländska forskningsinstitutet VTT. – Det har varit mycket tal om potentialen för havsbaserad vindkraft, men marknaden för vindkraft i kallt klimat är mer än tio gånger större. Vi har redan verktygen för att ta tillvara potentialen för vindkraft i kallt klimat vindkraft på ett kostnadseffektivt sätt, medan havsbaserad vindkraft fortfarande befinner sig på forsknings- och utvecklingsstadiet, säger Tomas Wallenius, forskare på VTT.

VTT har genomfört den första studien någonsin av möjligheten att bygga vindkraftverk i områden i världen där kallt klimat och isbildning ställer särskilda krav på turbinernas utformning. Förutom Norden och Kanada hör även delar av Centraleuropa, USA och Kina till dessa områden.

För vindkraftsoperatörer har kalla klimatzoner vissa svårslagbara fördelar som att områdena är glesbefolkade och har goda vindförhållandena. Vindarna är högre på vintern än sommaren och dessutom har den kalla luften högre täthet vilket förbättrar produktionskapaciteten. Dessvärre fastnar lätt is på turbinbladen och isbildning orsakar produktionsförluster på 3-10 procent per år. Dessa problem kan dock avhjälpas med avisningstekniker liknande dem som används för att avisa flygplansvingar.