Etapp 1 av Blaiken invigd

Foto: Patrick Degerman

Under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB bygger Skellefteå Kraft och Fortum just nu en av Europas största vindkraftparker. Nu har etapp 1 invigts.

Anläggningen är belägen på Storblaiken i norra Sveriges fjällvärld och har miljötillstånd att bygga upp till 100 vindkraftverk.

Vindkraft i kallt klimat ställer högre krav på effektiva avisningssystem samt särskilda krav på underhållet. I samband med projektet har man därför utvecklat ett unikt avisningssystem där turbinbladen förses med en tunn kolfiberväv. Issensorer känner av när det finns risk för isbildning och sätter igång avisningssystemet innan isbildning hinner uppstå.

– Skellefteå Kraft har sedan tidigare bra kunskap om och erfarenhet av att bygga vindkraft i kallt klimat med bra vindförhållanden. Det var viktigt för oss när ville vara med och satsa på utveckling av vindkraft i vår emellanåt kalla nordiska klimat, säger Risto Andsten, Vice President Renewable Energy på Fortum.

Nu har etapp 1 med totalt 30 vindkraftverk invigts. Under invigningen talade Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten, som även invigde vindkraftparken.

– Tillsammans med Energimyndighetens forskningssatsningar inom vindkraft i kallt klimat skapar Blaikenprojektet en unik möjlighet för Sverige att ta ledningen inom området. Det kommer att skapa både nationell och lokal kunskap kring byggande, drift och underhåll inom ett område med stort strategiskt värde för både industri och forskning, sade Erik Brandsma.