Arise Windpower tecknar låneavtal

Foto: Arise Windpower

Arise Windpower har fattat investeringsbeslut avseende 15 vindkraftverk i södra Sverige fördelade på tre projekt.

Baserat på de kreditgodkända lånelöften bolaget erhöll i samband med att investeringsbeslut fattades, har nu låneavtal ingåtts med DNB avseende ett av projekten, cirka 150 miljoner kronor, samt med Swedbank avseende de två övriga projekten, cirka 130 miljoner kronor.

Byggstart har skett i samtliga projekt som tillsammans beräknas producera omkring 87 000 MWh per år.

Driftsättning sker under hösten 2013.