Sverige kan stå värd för World Wind Energy Conference

Foto: Timothy Tolle

Svensk Vindkraftförening har blivit nominerad av World Wind Energy Association till att lämna ett förslag på att vara värdland för konferensen World Wind Energy Conference 2015 alt. 2017.

Efter ett långt intensivt och lyckat lobbyarbete har Svensk Vindkraftförening blivit nominerade av World Wind Energy Association (WWEA).

Svensk Vindkraftförening, är en av grundarna till WWEA, som bildades i Husum, Tyskland 2001. Sedan start har det genomförts 11 årliga konferenserna från Berlin 2002 till Bonn 2012. I år är konferens på Kuba och 2014 är den i Shanghai, 2016 är den åter i Asien närmare bestämt Tokyo.

Svensk vindkraftförening är övertygad om att ett värdskap för konferensen skulle sätta Sverige på kartan, skapa synergier näringsmässigt och bidra till export/utbyte av kunskap, etc. på ett sätt som gynnar ägandet och intressen inom svensk vindkraft. Föreningen har sänt fyra föreläsningsförslag till konferensen. Alla fyra har blivit godkända, vilket skapar synlighet också i programmet.

WWEA har uttryckt sig i positiva ordalag om Sveriges kandidatur där man är i konkurrens med Israel, Brasilien och Australien. Den 2 juni är Svensk Vindkraftförening inbjudna att hålla en presentation inför världsvindföreningens styrelse.

I sin ansökan har föreningen valt Malmö som konferensstad. Idag rankas Malmö som en av världens mest hållbara städer. Malmös visioner och planer handlar om allt från att utveckla infrastrukturen på ett hållbart sätt till målet att Malmö till 100 procent ska vara försörjt av förnybar energi år 2030. Vilket gör Sverige och Malmö till ett mycket spännande val.

Med i ansökan finns också stödbrev från myndigheter, politiker samt sponsorer. Vilket sammantaget visar ett tydligt engagemang som ger extra tyngd åt Sverige och föreningens kandidatur.

Beslut om värdland för 2015 och ev. 2017 tas på WWEA:s årsmöte på Kuba 2 juni 2013.