Gjuteriet Heavycast i konkurs

Gjuteriet Heavycast i Karlstad har begärt sig i konkurs, skriver nwt.se. Totalt 120 tjänster berörs av konkursansökan som lämnades in på måndagen.

En bidragande orsak till konkursen är pressade priser och vikande volymer i vindkraftsindustrin, dit företaget levererar.

(TT)