Vindkraftverk i Höganäs invigda

Foto: Freefoto.com

Nu har det första spadtaget för tre vindkraftverk vid Ingelsträde strax utanför Höganäs tagits. När de står färdiga i höst kommer verken att producera el motsvarande årsbehovet för närmare 3000 hushåll.

Ägare till vindkraftverken är Höganäs kommun och Öresundskraft.

Vindkraftverken blir 100 meter höga, får en effekt på 2,05 MW vardera och kommer tillsammans att producera drygt 14 GWh/år. Två av verken ägs av Öresundskraft, ett av Höganäs kommun. Parterna har samarbetat vid upphandlingen för att få så bra villkor som möjligt.

– Vi investerar allt mer i det hållbara energisystemet: vind, sol, biogas, energiåtervinning och effektivisering. Vindkraftverken vid Ingelsträde ska ses som vårt första stora steg inom vindkraftområdet, vi har fler på planerings-stadiet, sade Håkan Axelsson, affärsutvecklare vid Öresundskraft, vid en pressträff i samband med invigningen.