GodEl skriver avtal med PWP

Vindkraftparken Bliekevare. Foto: O2

GodEl ingår avtal med PWP om inköp av el från vindkraft från och med 1 juli 2013. Samarbetet omfattar all producerad el från de sex vindkraftsparker PWP äger.

Därmed köper GodEl in cirka en tredjedel av kundernas elförbrukning direkt från producenten istället för hela volymen på Nordpool.

– Partnerskapet stärker GodEl då vi breddar oss i värdekedjan och köper el direkt från en vindkraftsproducent. Affären ger oss möjlighet att minska våra kostnader och på så sätt skänka ännu mer till våra välgörenhetspartners, säger Marie Dahllöf, vd på GodEl.

Samarbetet ger PWP sänkta kostnader, bland annat genom att de tar del av GodEls modell för balanskraftshandel.

– GodEl har en transparent inköpsmodell som fokuserar på att minimera alla onödiga kostnader. Vi tycker att det är jättekul att vår vindkraft bidrar till att GodEl kan skänka mer pengar till välgörenhet, samtidigt som samarbetet stärker PWP, säger Tord Östlund, vd på PWP.

Följande vindkraftsparker ingår i affären: Brahehus, Granberg, Bliekevare, Säliträdberget, Hedbodberget och Röbergsfjället.