Förbereder för 25 vindkraftverk i Umeå

Arkivbild

Nu startar Skanska anläggningen av Högaliden vindkraftpark i Umeå kommun. Parken, som utvecklas av norska Fred. Olsen Renewables och omfattar 25 turbiner, ska uppföras på Loberget strax utanför Botsmark.

Skanskas uppdrag omfattar infrastrukturarbeten: fundament, vägar, kranplaner, internt el- och optonät, transformatorstation samt servicebyggnad. Hållbarhetsaspekterna blir viktiga, och ett särskilt fokus på masshantering i samband med schakt- och fyllningsarbeten på vägar och kranplaner ska minimera antalet transporter.

En bergtäkt belägen mitt i parken ska försörja vindparken med nödvändigt krossmaterial. Arbetena påbörjas omgående och beräknas vara klara till sommaren 2020. Högaliden vindkraftpark ska vara helt färdigställd i december samma år.