Vindpark Anneberg överlämnad till KGAL

Foto: Eolus

Eolus har färdigställt vindpark Anneberg i Tidaholms kommun enligt tidplan. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med KGAL avseende försäljning av vindparken omfattande 11 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

I december 2017 tecknade Eolus avtal med KGAL om försäljning av vindpark Anneberg, bestående av 3 Vestas V136 3,6 MW vindkraftverk, samt försäljning av vindpark Sötterfällan, bestående av 10 Vestas V136 3,6 MW vindkraftverk. Affären offentliggjordes via pressmeddelande den 22 december 2017. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende den nyckelfärdiga vindparken Anneberg är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum. Anneberg blir den första vindparken i Sverige att driftsättas med Vestas V136 vindkraftverk.

Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för Anneberg såväl som Sötterfällan när den vindparken är färdigställd och överlämnad till KGAL under sommaren 2019.