Eolus överlämnar vindpark till kund

Alla villkor för fullföljandet av avtalet mellan Eolus och AllianzGI gällande vindpark Hästhalla är nu uppfyllda.

Eolus tecknade avtal nyligen med AllianzGI om försäljning av vindpark Hästhalla. Avtalet innefattar att Eolus levererar tekniska och administrativa tjänster för vindparken.