Bygger största vindkraftparken i Europa

Foto: Svevind

Markbygden 1101, Europas största landbaserade vindkraftspark i Piteå/Norrbotten, projektutvecklad av Svenska Svevind, har tagit ytterligare stort ett steg mot fullt genomförande  i och med att 2018 års byggmål uppnåtts i delprojektet Markbygden Ett som förvärvats av GE EFS och CGN Europe Energy. Vid slutet av förra året,2018, har den färdigbyggda delen av vindkraftparkerna en total kapacitet på 364 MW  grön, ren och billig el som levereras till det svenska nätet.

De 122 driftsturbinerna ingår i första fasen av Markbygden 1101, som kommer att producera mer än 1 TWh elektricitet, vilket motsvarar elförbrukningen från 40 000 svenska hushåll. Under 2019 kommer ytterligare 161 turbiner att byggas i delprojekten Markbygden Ett och Ersträsk med en total kapacitet på 965 MW. I slutet av 2019 kommer Markbygden 1101 att leverera mer än 3 TWh grön el årligen..

Fullt utbyggd kommer Markbygden 1101-projektet att ha en total kapacitet på 3,400 Mw och en produktion på ca. 10 TWh vilket motsvarar elförbrukningen från 360 000 svenska hushåll. Detta motsvarar cirka 7 procent av Sveriges totala elförbrukning och cirka 1/3 av Sveriges totala förnybara energimål för 2030.