Försvagning av vindar på norra halvklotet

Arkivbild

En färsk rapport i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience redovisar hur klimatförändringarna påverkar vindar och därmed de framtida förutsättningarna för vindkraften.

Enligt rapporten kommer ett förändrat vindmönster göra att det blåser 10 procent mindre i den norra hemisfären 2050 och vid slutet av seklet kommer vindstyrkan ha minskat med mellan 14 och 18 procent. 

Det innebär att vindkraftsindustrin kommer att investera på det södra halvklotet där vindarna snarare än det norra. De platser som lämpar sig bäst för vindkraft i framtiden kommer att ligga i östra Australien, Västafrika och längs den brasilianska kusten medan Skandinavien och centrala USA får se ett minskat utbyte av vindkraften.