Öppnar för mer vindkraft i Värmland

Foto: Ellevio

I Bäckhammar, någon mil från värmländska Kristinehamn, står ett stort vindkraftsprojekt i startgroparna. Projektet har möjliggjorts genom att Ellevio gör rejäla satsningar på elnätet i Värmland och ökat kapaciteten.

– Det är glädjande att vi, tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer, har kunnat lösa utmaningen med att få in vindkraft i elnäten genom ett proaktivt arbete, säger Per Selldén, ansvarig för vindkraftsfrågor på Ellevio.

På sensommaren 2020 räknar man med att den nya vindparken i Bäckhammar ska stå klar. 31 verk kommer årligen producera upp till 400 GWh el, tillräckligt för att förse en stad som närliggande Kristinehamn med el under ett år. Det är lika mycket vindel som producerades totalt i hela landet kring millennieskiftet.

– Vi har sett en kraftig tillväxt i vindkraft i vårt elnät under det senaste året och det kommer att fortsätta. Just nu pågår flera stora projekt för anslutning till Ellevios elnät, som totalt årligen tillför cirka 2,3 TWh el till Sveriges energisystem, berättar Per Selldén.

Men, situationen såg inte lika gynnsam ut för bara några år sedan. Elnätet var på många håll ”fulltecknat” och elnätsägare som Ellevio hade svårt att ansluta nya större producenter. Ellevio tog då initiativ till en satsning på näten, kallat Värmlandspaketet. Tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland, kommuner och aktörer inom vindbranschen gjorde man en kartläggning av behov och status i elnätet. Viktiga ledningar och knutpunkter i nätet identifierades och man formulerade en plan för investeringar.

– Länsstyrelsen i Värmland har genom en mycket god dialog och samarbete med Ellevio lyckats hålla fokus på utvecklingen av kapaciteten i elnätet i regionen. Tillsammans har vi skapat goda förutsättningar för att nå vårt regionala klimatmål att Värmland ska vara klimatneutralt senast år 2030. Jag är mycket nöjd med Ellevios insats och vårt samarbete, säger Värmlands landshövding Kenneth Johansson.

Ellevio investerar totalt cirka 300 miljoner kronor för att öka kapaciteten i det värmländska regionnätet och öppna för nya etableringar. Nu är läget ljusare, och flera nya vindkraftsprojekt tar form runt om i de värmländska skogarna, bland annat i Sunne och Bäckhammar.