Europas största industriella energilagringsanläggning invigd

Energilagringskomplexet MiRIS består av ett 2-megawatt starkt fotovoltaiskt system med 6500 tak- och carportpaneler, plus 4,2-megawatts energilagringssystem, som omfattar en enhet med litiumjonbatterier och två enheter som innehåller andra typer av batterier. Foto: MiRIS

Europas största industriella energilagringsanläggning har invigts i Belgien. Anläggningen är ett pilotprojekt som omfattar energilagring och solceller integrerade med ett så kallat mikrogrid. Anläggningen bedrivs av CMI Energy vid bolagets internationella huvudkontor i Seraing.

CMI tillverkar industriella pannor, ånggeneratorer och HRSG-system för koncentrerad solkraft med termisk lagring. Anläggningen MiRIS (Micro Réseau Intégré Seraing) kommer att förse företagets huvudkontor med el. Kontoret förbrukar för närvarande 1,3 gigawatt el per år.

CMI meddelade att anläggningens uppgift är också att demonstrera avancerad integration av intermittenta förnybara energiresurser med batteribaserad energilagring. Det är ett förfarande som går ut på att skapa en fullt överföringsbar förnybar energikälla.

- Vi har nu tagit fram en ny metod som ger oss möjlighet att använda gröna energikällor på ett nytt sätt, utan de problem som uppstår vid vanlig intermittent produktion. Energilagring och -administration kan nu tillämpas på ett antal områden som ett alternativ till dieselgeneratorer i avlägsna och isolerade regioner. Därmed kan man vänta med dyra investeringar i delar av nätverket genom att istället optimera befintliga solceller eller vindsystem, och använda dessa som drivkraft för deltagande i primär- eller sekundärreservmarknaden, sade CMI Energy´s Vd, Jean-Michel Gheeraerdts.