Högre utsläppskostnader ökar trycket på europeisk kolkraft

Kolhantering i dagbrott. Foto: Creative Commons, kredit: stafichukanatoly

EU:s ansträngningar att stärka utsläppshandelssystemet ETS börjar ge resultat. Bara i år har priset på europeiska utsläppsrätter stigit med drygt 120 procent.  Under tisdagen ökade priset på en europeisk utsläppsrätt (EUA) med ytterligare fem procent och handlas i skrivande stund för 19,70 euro, vilket är den högsta nivån på tio år, skriver VA Insight. 

Analytikerkåren menar att den uppåtgående trenden kommer att hålla sig. Flera prisprognoser pekar på att priset kan öka till mellan 35 och 40 euro nästa år.

Marknaden förutspås få en extra skjuts av de pågående diskussionerna om att skärpa EU:s utsläppsmål till 2030. I dag är utsläppsminskningsmålet satt till 40 procent jämfört med 1990 års nivå.  Enligt EU-kommissionens skulle det inom befintliga kostnadsramar vara möjligt att höja ambitionsnivån till 45 procent.

En talesperson för energikommissionär Canete uppger att Kommissionen precis påbörjat samtal med medlemsländerna för att få till en ambitionshöjning.

Högre utsläppskostnader är goda nyheter för kraftproducenter med mycket kärnkraft och förnybart i produktionsportföljen samtidigt som prisgapet mellan gas- och kolproducerad el minskar.  Enligt nuvarande prognoser kommer utsläppskostnaden för en megawattimme kolkraftsel hamna på omkring sju euro redan nästa år.

Alla är dock inte lika nöjda. I Tyskland har flera industriföreträdare uttryckt oro för att utvecklingen riskerar att leda till ohållbara energipriser och sätta landets industriella konkurrenskraft på spel.

Källa: VA INsight