Trump satsar på ny kärnkraft och export av kolkraftsteknologi

President Donald Trump skriver ett av sina många exekutiva befäl i Vita husets ovala kontor. Foto: Wikipedia, kredit: public domain.

USA:s president Donald Trump presenterade den 29 juni ett antal nya energiinitiativ, inklusive en ändring av amerikansk kärnkraftspolitik. Dessutom kommer byggandet av nya kolkraftverk att intensifieras och amerikansk kolenergiteknologi säljas även till andra länder.

Meddelandet kom under ett tal som handlade om att USA bör sträva efter global "energi dominans".

Ställningstagandet liknar ett tidigare förvaltningsmål om att uppnå "energi- oberoende", som går tillbaka till 1970-talet. President Barack Obama banade väg för Trump genom att avskaffa ett 40-årigt förbud mot export av amerikansk råolja och genom att godkänna om ett 30-tal exportlicenser för flytande naturgas.

Enligt Trump kommer hans administration att försöka expandera kärnkraftssektorn genom att lansera en "fullständig översyn" av den nuvarande politiken i syfte att återuppliva industrin.

Kärnreaktorerna i USA genererar för närvarande cirka 20 procent av landets energi, men den andelen förväntas minska till 11 procent år 2050, eftersom några av landets åldrande kärnkraftverk ”går i pension”.

Livskraften hos nya storskaliga kärnkraftverk har dock ifrågasatts. Branschledare Westinghouse anmälde insolvens i mars till följd av ständiga förseningar och avsevärda kostnadsöverskridningar vid nya kärnkraftverksbyggen i Georgien och South Carolina. Energisekreteraren Rick Perry berättade för CNBC att administrationen i viss utsträckning kommer att fokusera på ny kärnteknologi till betydligt lägre kostnader.

- USA:s finansdepartement kommer att försöka finansiera högeffektiva kolkraftverk utomlands. Vi vill öka amerikansk kolexport genom att uppmuntra byggandet av kolkraftverk även utomlands, sade Trump.

Utsikterna för byggandet av nya kolkraftverk ter sig, enligt experterna, dock ytterst oförutsebara i många länder eftersom priserna på renare gaser är billigare och de flesta länder satsar på minskning av koldioxidutsläppen för att dämpa den globala uppvärmningen.