Kina inför miljöskatt

Vanlig syn i dagens Kina. Creative Commons, kredit: hitesh0141

Vid årsskiftet träder en ny kinesisk miljöskatt i kraft, och regeringen hoppas att den ska ha en avskräckande effekt, berättar public service-bolaget för TV, radio och webb, Svenska YLE.

Premiärministern Li Keqiang förklarade krig mot föroreningarna för tre år sedan. Hittills har framstegen ändå inte varit imponerande, och i vissa fall har problemen fortsatt att förvärras.

Regeringen går därför nu in för att pröva på något nytt. För första gången blir alla industrier och andra bolag som förorenar luften samt vattendrag tvungna att betala skatt.

Miljöskatten indrivs av skattemyndigheterna. De är i en betydligt starkare ställning än miljöministeriet som hittills har haft i uppgift att få bolagen att betala för sina utsläpp.

Bolagen har alltför ofta lyckats kringgå gällande miljöförordningar. Det har varit vanligt att de har fått hjälp av lokala beslutsfattare som har prioriterat ekonomin framom miljön.

Genom att nu låta de lokala förvaltningarna behålla alla intäkter från miljöskatten hoppas regeringen att deras attityd ska förändras. Det styrande kommunistpartiet har också slagit fast att partifunktionärernas framtida karriär beror på hur effektivt de tacklar miljöproblemen.

En aldrig sinande ström av lastbilar fraktar kol från gruvor i inlandet till de dynamiska kustlandskapen. Också den här transporten bidrar till miljöförstöringen.
 

Källa: Svenska YLE