"Teslas australiensiska megabatteri har redan visat sitt värde"

Batteriet från Tesla är hopkopplat med en vindkraftpark i Hornsdale i provinsen South Australia. Områdets nätverk har länge plågats av extrem volatilitet och Elon Musk lovade den australiensiska kommunen att om batteriet inte var installerat och färdigt inom 100 dagar skulle de få det gratis. Foto: Timothy Artman, TESLA

Teslas nya batteri anses stabilisera frekvensen effektivt för det australiska elnätet. Landets elkonsumenter kan vara nöjda vid denna tidpunkt, eftersom de inte störs av irriterande strömavbrott i samma utsträckning som tidigare, meddelade AEMO - Australian Energy Market Operator. I början av 2017 avbröts till exempel driften i ett kolkraftverk.

Australiensiska konsumenterna kan tacka det nya megabatteriet från Tesla för denna omständighet. Batteriet installerades och sattes officiellt i drift den 1 december i år. Batteriets prestanda ligger mellan 100 och 129 megawattimmar och kan, eftersom det består av litiumjonbatterier, reagera extremt snabbt.

Redan innan ett kraftverk, som exempelvis det australiensiska Loy Yang A3 i delstaten Victoria drabbades av ett fullständigt driftstopp, reglerade Tesla- batteriet det hela så att frekvensen inte föll för mycket.

Efter fyra sekunder stabiliserade batteriet frekvensen.  Efter sex sekunder kunde en annan kraftstation, som har frekvenskontrollavtalet, gå in och höja frekvensen upp till 50 Hz igen.

Den koleldade anläggningen började reglera ner vid 01:59, vilket ledde till en frekvensminskning från 50 Hz till mindre än 49,80 Hz. Men omedelbart när frekvensen började falla, kopplades Teslas batteri med anläggningen. Batteriet, som bär officiella namnet Horn Dale Power Reserve, ligger 10 mil från kraftverket varit och kan reglera upp till 7,3 megawatt.

Det kanske inte låter så mycket, men det räckte till att stabilisera frekvensen, så att felet inte utvecklades till en äkta blackout.

Källa: Ingenioren.dk