Förnybar energi på framfart i Australien

När samtliga förnybara projekt inom sol- och vindkraft under 2016-2017 byggs och tas i drift, ska den samlade kapaciteten kunna försörja 90 procent av hushållen i Australien, rapporterar The Guardian.

Siffrorna kommer från Australian Renewable Energy Index, av Green Energy Markets. Utvecklingen av förnybara energikällor är på god väg framåt, trots att stora delar av landet fortfarande är beroende av el från kol och gas.

Den största andelen förnybar energi kom från vattenkraft (40 procent), följt av vindkraft (31 procent) och takbaserade solenergianläggningar (18 procent). Mindre än två procent kom från storskaliga solenergianläggningar.