Peikko levererar gravitationsfundament till Markbydgen ETT

Bild: Svevind.

Peikko Sverige har fått förtroendet att leverera gravitationsfundament till Markbygden ETT vindpark som byggs väster om Piteå. Peikko levererar armeringspaket innehållande specialarmering samt stans- och skjuvarmering till de första 16 fundamenten. Man ansvarar också för konstruktionen av fundamenten. Leveranserna är planerade att utföras under 2017 och den första delen av parken ska vara i drift i slutet av 2019.

Utvecklare av Markbygden är Svevind. NCC Sverige är huvudentreprenör med ansvar för bland annat infrastruktur och färdigställande av fundamenten. General Electrics levererar turbiner och torn, GE 3.6-137 HH131,4

- Trots en väldigt snäv tidsplan har Peikkos vindteam levererat en komplett lösning med både konstruktion och materialleverans. Peikkos proffisionella inställning har verkligen imponerat på oss. säger Nils Pettersson, Assisting Project Manager, NCC Sverige AB.