Förslag till indelning av det nordiska synkronsystemet i LFC-block

Förslaget är ett första steg i etableringen av den gemensamma skandinaviska balanseringsmodellen. Marknadens aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på förslaget. Foto: Pixabay, kredit: BlickPixel

Systemoperatörerna i Sverige, Danmark och Norge är eniga om en framtida modell för balansering av det nordiska synkronsystemet. De tre systemoperatörerna lägger nu därför fram ett gemensamt förslag på LFC-blockstruktur för konsultation, skriver Svenska Kraftnät i ett pressmeddelande.

Konsultationen gäller förslaget från Svenska kraftnät, Energinet och Statnett avseende indelning i LFC-block i enlighet med artikel 141(2) i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Förslaget täcker indelningen av LFC-block för det nordiska synkronsystemet.

Konsultationen sker enligt artikel 11 i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Konsultationen varar från den 24 november till 31 december 2017.

Målsättningen med konsultationen är att inhämta synpunkter på förslaget från marknadens aktörer. Efter konsultationen kommer systemoperatörerna värdera synpunkterna och uppdatera förslaget därefter.