Vädret vann över kolet

Nederbörden gav mer vatten än normalt för de nordiska vattenkraftverken, samtidigt som vi hade en relativt blåsigt över Norden och Nordeuropa. Därmed blev det naturen som bidrog till att dra ner priset på kraftbörsen under den gångna månaden.

Mycket regn och mycket vind i oktober resulterade i lägre kraftpriser i Norden, trots en prisökning på såväl kol som koldioxidkvoter. Det skriver LOS Energy, ett helägt dotterbolag till Agder Energi AS, i ett pressmeddelande.

Priset för oktober noterades på 28,65 EUR/MWh på kraftbörsen Nord Pool, en minskning från 31,5 i september. Årets pris för oktober är cirka 20 procent lägre än det genomsnittliga kraftpriset för oktober under de senaste tio åren.

Mer vatten än normalt

Det var inte särskilt varmt, men inte heller kallt. Nederbörden gav mer vatten än normalt för de nordiska vattenkraftverken, samtidigt som vi hade en relativt blåsigt över Norden och Nordeuropa. Därmed blev det naturen som bidrog till att dra ner priset på kraftbörsen under den gångna månaden.

Luftmassornas rörelser visade extra bra åt vilket håll den tyska kraftproduktionen är på väg. Sista dagen i oktober, en dag med mycket vind och lägre strömförbrukning än under veckodagarna, täckte Tyskland runt 60 procent av sin energiförbrukning med vindkraft.

Vindkraften säljs billigare

Vindkraften produceras för det mesta i Nordtyskland och detta är något som Norden verkligen märker i sin kraftbalans. Vindkraften säljs billigare på marknaden, eftersom det inte kostar vindkraftverksägarna något att ”köpa” de starka vindar som ger extra kapacitet.

Samtidig blåser det normalt bra även i Norden under sådana förhållanden, något som också påverkar marknadspriserna.

Medan vädret levererade rikligt med både vatten och vind för att sänka priserna, var det kol och utsläppsrätter som låg i den andra vågskålen under månaden som gick.

Ledstjärnan på förnybar-marknaden

Priset på kolkraft var på uppgång i oktober, jämförbart med både förra månaden och det senaste året. Det nordiska elpriset har alltid påverkats av priset på kolkraft i Europa, som i sin tur hänger nära samman med tillväxten och efterfrågan i Asien.

Även i Europa pågår det processer som kommer att påverka kraftpriserna i lika hög grad som vädret framöver.

Det tyska miljöpartiet, Bündis 90/Die Grünen, deltar i regeringsförhandlingarna i Tyskland, av många betraktat som ledstjärnan på förnybar-marknaden och många följer också med spänning brexitförhandlingarna som avgör britternas framtida roll på koldioxidkvotmarknaden i Europa.

Då är det enklare att spå kraftpriserna för hela 2017 som för närvarande ser ut att bli ca 15 procent högre än 2016.

Källa: LOS Energy