Tyskland och Kalifornien stärker samarbetet på klimatområdet

Kalifornien guvernör Jerry Brown diskuterar klimatåtgärder med Tysklands miljöminister Barbara Hendricks. Foto: Kredit: Guvernörs kontor/Governors Office

Tysklands miljöminister Barbara Hendricks och Kaliforniens guvernör Edmund G Brown Jr har skrivit under en samarbetsöverenskommelse på klimatområdet. Under ett möte i San Fransisco bekräftade Hendricks även Tysklands stöd åt Kaliforniens miljöinitiativ Under2 Coalition.

Koalitionen innebär ett åtagande om en minskning av klimatutsläppen med 80-95 procent under 1990 års nivå till 2050, motsvarande nivån som antas nödvändig för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. I dagsläget har 167 regioner och länder skrivit under eller uttryckt stöd för koalitionen, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den globala ekonomin.

Tyskland och Kalifornien har kommit överens om att samarbeta i kampen mot klimatförändringen efter att USA beslutade att inte godkänna Parisavtalet från 2015.

- Samarbetet mellan Tyskland, Europas största ekonomi och Kalifornien, den största delstatsekonomin i USA, sker inom ramen av Under 2 Coalition, som inkluderar städer, regionala regeringar och stater, sade miljöminister Barbara Hendricks nyligen.

- Vi kan inte nå våra klimatmål utan engagemang från lokala och regionala samhällen. Det har blivit ännu tydligare efter det att USA har lämnat det klimatavtal, som för två år sedan slöts i Paris, underströk Hendricks efter att ha kommit överens om det gemensamma tillvägagångssättet med Kaliforniens guvernör Jerry Brown i San Francisco.

- Kalifornien och Tyskland förenar globala ledarna i kampen mot klimatförändringar, vår tids existentiella hot, sade Brown i ett uttalande.

Browns överenskommelse med Tyskland kom bara några timmar efter att han kom överens om att utöka Kaliforniens klimatpartnerskap med Kina.

Tidigare i våras undertecknades en liknande överenskommelse mellan Kalifornien och Sverige. Intentionsförklaringen är ett första steg mot ett utökat svenskt samarbete med Kalifornien på klimatområdet. Sverige och Kalifornien kommer gemensamt verka för högre globala ambitioner exempelvis genom fokus på att stötta icke-statliga aktörer inför kommande internationella klimatförhandlingar.

– Kalifornien är världens sjätte största ekonomi och en viktig ledare i de globala ansträngningarna för att tackla klimatförändringarna. Vi ser fram emot ett konstruktivt och utökat samarbete inom områden som forskning, innovation, näringsliv, policy, styrmedel och åtgärder för att minska klimatutsläppen, sade klimatminister Isabella Lövin vid undertecknandet, som skedde i Kaliforniens huvudstad Sacramento.

Nu ställer även Tyskland sig bakom Under2 Coalition, ett initiativ av Kalifornien och tyska delstaten Baden-Württemberg inför nästa klimatmöte i Paris.