Samtliga kommuner i sydvästra Finland minskade sina utsläpp

Övergången från fossila bränslen till förnybar energi märks i sydvästra Finland i form av tydligt minskade utsläpp.. Foto: Ingo Franke -

Samtliga västnyländska kommuner i sydvästra delen av Finland har minskat sina klimatutsläpp. Dessa kommuner ingår också i det så kallade Hinku-samarbetet där kommuner förbinder sig till att förbättra energieffektiviteten och främja användningen av förnybar energi.

I Västnyland är Lojo den kommun som bäst lyckats få ner sina utsläpp under de senaste åtta åren. Trots det har Lojo fortfarande de högsta utsläppen jämfört med de övriga västnyländska kommunerna.

Växthusutsläppen har minskat med 22 procent i Sjundeå och Ingå, 32 procent i Hangö, 34 procent i Raseborg och 35 procent i Lojo.

Den största orsaken till att klimatutsläppen har minskat är övergången från fossila bränslen till förnybar energi.

Kommunerna har förbundit sig att förminska utsläppen av växthusgaser med 80 procent fram till år 2030 från nivån år 2007.