Wealth Minerals utvärderar förekomsten av litium i Chile

Laguna Verde i Chile. Foto: Wealth Minerals Ltd

Prospekteringsföretaget Wealth Minerals Ltd genomför under våren 2017 en serie provtagningar och analyser inom ramen av företagets litiumprojekt vid saltsjön Laguna Verde i Chile.

Projektet omfattar prospektering av 23 gruvkoncessioner på en areal av totalt 2,438 hektar. Området, som ligger i region III, i norra Chile, drygt 190 km öster regionens huvudstad Copiapo, gränsar till motorväg 60 och 15 km väster om argentinska gränsen.

- Det är oerhört spännande att vi har lyckats att få igång detta omfattande utvärderingsprogram i Laguna Verde. Vi tror att projektet ger oss en unik möjlighet att använda allmänt bekant teknik vid en jämförelsevis mindre sammansatt litiumfyndighet.” säger Wealth Minerals VD Henk van Alphen.

Arbetsprogrammet kommer att innehålla även en detaljerad bathymetrisk undersökning om vattendjupet. Därutöver genomförs en rad provtagningar i saltsjön. Därigenom fastställs bland annat litiumets kvalité.

Dessutom utarbetas en oberoende resursberäkning och en teknisk rapport, en så kallad National Instrument 43-101.

Wealth Minerals använder sig av företaget Tenovas avancerade teknik för att kunna slutföra laboratorietesterna i saltsjön Laguna Verde i syfte för att utveckla rekommendationer för processplanering. Undersökningen bidrar också till att bedöma projektets investeringsbehov och driftskostnader vid produktion av 20 000 ton litiumkarbonat per år.