One World Minerals börjar borra efter litium i Mexiko

På denna plats i mexikanska orten Baja Norte tog One World Minerals prover på markytan och hittade omfattande spår av litium. Nu startar ett borrprogram. Foto: One World Minerals

One World Minerals meddelade nyligen att andra fasen av företagets prospekteringsprogram inleds vid Rico Litios litiumfyndighet, som ligger i Baja Norte, i mexikanska delstaten Kalifornien.

För närvarande vidtar personalstyrkan vid fyndigheten logistiska åtgärder och inom kort inleds borrningen som når ned till 4 kilometers djup. Arbetet pågår till slutet av juni 2017.

Den andra fasen programmet kommer att bestå av undersökning av ett 80 kilometer långt rutnät- markerat området i litiumfyndighetens norra del som förberedelse för en elektromagnetisk undersökning.

Denna undersökning kommer att bidra till att identifiera porösa sedimentformationer med god permeabilitet som också kan innehålla litiumsaltlösningar.

Dessutom kommer en tyngdkraftsundersökning att genomföras längs det tidigare nämnda rutnät-markerade området för att identifiera de isolerade bassängernas djup liksom andra strukturella särdrag och eventuella unga vulkaniska bergarter som kan bidra till bildningen av litiumsaltlake.

Enligt företaget har dessa geofysiska undersökare ”arbetat onekligen mycket effektivt när det gäller att identifiera strukturella mål i samband med förberedelserna inför borrningen”.

I samband med de geofysiska programmen kommer ytterligare 500 geokemiska prover tas för att ytterligare kunna avgränsa atypiskt litium.

Den andra fasen innefattar även ett borrprogram som når ned till 4 kilometers djup med syftet att testa flera av de högprioriterade mål med eventuella identiska avvikelser som kan innehålla saltlösning och annat som har orsakats av aktiv felutveckling.

En tredje etapp kommer att innehålla testning av pumpar som genomförs i borrhålen för att prova och bestämma akvifärernas omfattning; neddragningsflödeshastigheter och koncentrationer av litium och kalium. En akvifär är som en stor grundvattenbehållare.

Den 10 mars 2017 förvärvade One World Minerals 90 procent av fyndigheten i Rico Litio .  Området där det finns litium täcker en stor så kallad sluten bassäng på 75,410 hektar.

Företaget står som operatör, medan själva prospekteringsprogrammet sköts av Jehcorp Inc., ett privat företag som ägs av John Hiner som har över 45 års erfarenhet inom mineralprospektering, inklusive litium- och kaliumfyndigheter i Nord- och Sydamerika. Det var en prospekteringsgrupp ledd av John Hiner som identifierade också litiumfyndigheten i Rico Litio.