Billigare litiumbatterier på väg

Det finns en tydlig global trend när det gäller billigare och mer tillförlitliga batterier med längre livslängd. Statistik: Bloomberg

Skaparen av det första litiumjonbatteriet, John Goodenough, har precis släppt en ny battericell som kan vara det nästa banbrytande steget i batteriutvecklingen. Innovationen anses kunna leda till ett enormt lyft för elbilsindustrin och även för andra branscher.

Dessa så kallade ”solid-state-celler” som John Goodenough och hans team har utvecklat använder elektrolyter av glas i stället för flytande elektrolyter som är sedvanliga i litium-jon-batterier idag. Det innebär att de är obrännbara. Därmed löses ett allvarligt problem som drabbar andra litium-jon-batterier i form av så kallade dendriter som uppstår när ett batteri laddas för snabbt, vilket leder till kortslutning och som förstör batteriet.

Enligt uppgifter från John Goodenough och hans team uppnår detta batteri minst tre gånger högre energitäthet jämfört med andra litiumjonbatterier. Deras batteri har också en längre livscykel (ett minimum på 1 200 laddnings-urladdningscykler), och laddningen tar bara några minuter istället för timmar. Ovanpå allt detta handlar det om ett lågkostnadsbatteri, som kan arbeta i både minusgrader (-20 grader) och under stark värme (60 grader Celsius).

En sådan uppfinning leder till många konsekvenser för flera enheter och system som använder uppladdningsbara batterier. Men de viktigaste verkar vara batteriets nära koppling till den elbilsindustrin.

Det speciella med dessa batterier är att de nödvändigtvis inte behöver använda litium. Elektrolyter av glas arbetar också med natrium, som är mycket mer allmänt tillgängligt än litium och kan utvinnas ur havsvatten.

Forskaren Maria Helena Braga, som startade projektet med glaselektrolyter och som senare slog sig ihop med Goodenough och andra forskare från University of Texas, hänvisar till att natrium är billigare än litium, vilket kommer att sänka priset på slutprodukten ytterligare.

I mångas öron låter detta kanske för bra för att vara sant, men Goodenough och Braga arbetar samtidigt med ett flertal andra patent och deras batteri kan uppnå genomslag på marknaden någon gång i framtiden.

Samtidigt försöker även andra företag att ta fram ett säkrare litiumjonbatteri. American Lithium Energy arbetar med ett Safe Core-batteri, som enligt en medierapport är inte mycket att ”yvas över”, men som inte kan explodera.

Företaget är mycket förteget när det gäller information om projektet, som utvecklades som en del av det amerikanska litiumarbetet för amerikanska armén, som behöver tillförlitliga batterier för elfordon utan risk för explosion på grund av kortslutning eller när fordonet kraschar.

Det finns en tydlig global trend när det gäller billigare och mer tillförlitliga batterier med längre livslängd. Forskningen har satt fokusen på dessa faktorer och allt tyder på att fler uppfinningar är på väg.