Tyska delstaten Nordrhein - Westfalen satsar på energilagring

Tyska delstaten Nordrhein- Westfalens ministerpresident Hannelore Kraft i talarstolen. Foto: Markku Björkman
Den 13 mars inleddes Energy Storage Europe 2017. I år väntas ett rekordantal besökare. Foto: Markku Björkman.
I samband med mässan Energy Storage Europe arrangerades även Düsseldorfs energilagringskonferens. Foto: Markku Björkman

Vid en välbesökt internationell energilagringskonferens, i samband med mässan Energy Storage Europe, som startade den 13 mars i år i Düsseldorf, sade den tyska delstaten Nordrhein- Westfalens ministerpresident Hannelore Kraft i sitt öppningstal att "eftersom förnybar energi inklusive vind- och solkraft omfattar cirka 18 procent av alla energislag i delstaten ökar även där energilagringens betydelse månad för månad".

- Ingen annan tysk delstat genererar och använder lika mycket elektricitet som vi. Vår andel motsvarar en tredjedel av all el som förbrukas i Tyskland. Redan det är en allvarlig utmaning för oss, sade Nordrhein- Westfalens ledande politiker med det för mässans tema passande efternamnet.

Hannelore Kraft påpekade att i hennes delstat har ett brett utbud av energirelaterad expertis. Under långa historiska perioder har utvinning av naturresurser präglat delstatens näringsliv. Det finns ett tätt nätverk av forskningsinstitutioner i regionen, som tillsammans med ett stort antal företag erbjuder innovativa energiprodukter och tjänster som syftar till att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor.

NRW är enligt Hannelore Kraft en idealisk plats för många framtidsinriktade företag, från utvinning av energiråvaror till elkonsumenter. Regionala förbundet Energy Agency NRW, besitter enligt Kraft tillräckligt kompetens till sitt förfogande för att kunna fortsätta att utveckla delstatens viktiga position i landet och uppnå dess energirelaterade mål i form av klimatskydd, bevarande av resurser, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet.

Enligt henne har antalet företag inom energilagringsbranschen nästan tredubblats på fem år.  Följaktligen har delstaten Nordrhein – Westfalen beslutat att öronmärka 300 miljoner euro för finansiering av olika energilagringsprojekt.

- Det finns dock ingen anledning till belåtenhet. Vi måste gå vidare. Det saknas ännu ett fullständigt regelverk inom energilagringens område och dessutom måste forskningen intensifieras, betonade Hannelore Kraft i sitt tal.

Ökningen av nya tyska solfångare har bidragit till ett 40 procentigt prisfall under de senaste tre åren. Det samma kanske händer med batterierna och lagringskostnaderna. Tyska solkraftförbundet Bundesverbands Solarwirtschaft räknar med att antalet solkraftanläggningar kommer att fördubblas till 100 000 år 2018.